Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Místní poplatky pro rok 2023

Základní informace

V obci Radslavice jsou vybírány poplatky za psa a za odpadové hospodářství.  

Místní poplatek za odpadové hospodářství

Sazba: 600,- Kč/občan

Sazba: 400,- Kč/občan mladší 15-ti let včetně

Osvobození od poplatku:

  • občané starší 80-ti let
  • invalidní důchodci
  • osoby přihlášené v místě ohlašovny Radslavice 91

Místní poplatek ze psa

Sazba: 100,- Kč/pes

Sazba: 150,- Kč/druhý a další pes téhož držitele

Informace k placení

Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 1561334339/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Variabilní symbol je číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište jméno, příjmení.

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 6. příslušného kalendářního roku.