Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Úřední deska

Úřední deska (listinná podoba) se nachází na obecním úřadě. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky obce Radslavice podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah má informativní charakter. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na internetové úřední desce  http://www.obecradslavice.com ve stejném časovém období.
 
Informace o možnosti nahlížení do dokumentů: 
Všechny dokumenty (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, návrh závěrečného účtu, závěrečný účet, schválená pravidla rozpočtového provizoria, schválené rozpočtové opatření, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválený střednědobý výhled rozpočtu) jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Radslavicích v úředních hodinách.  

Aktuality z úřadu

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

02/06/2023

Do:

20/06/2023

Mateřská škola

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Oznámení o konání veřejného zasedání ZO

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

31/05/2023

Do:

07/06/2023

Rozpočty obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

05/05/2023

Do:

Od:

12/04/2023

Do:

Od:

10/03/2023

Do:

Od:

03/02/2023

Do:

Od:

09/01/2023

Do:

Od:

28/12/2022

Do:

Název:

Vojenský újezd Březina

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

30/05/2023

Do:

30/06/2023

Od:

22/05/2023

Do:

24/06/2023

Výroční zprávy

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Od:

15/02/2023

Do:

31/12/2023

Výzvy vlastníkům nemovitostí

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace:

Závěrečný účet

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Název a anotace: